Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są często spotykane formy wyceny firm i przedsiębiorstw

Transakcje sprzedaży i kupna firm są często spotykane, jest to powszechnie stosowana praktyka w biznesie. Jeżeli obie strony są na to zdecydowane, to pozostaje kwestia odpowiedniego ustalenia ceny transakcji. W takich przypadkach wykorzystywana jest bardzo często profesjonalna wycena znaku towarowego, która stanowi wyjściowy punkt do ewentualnych negocjacji i rozmów. Na wycenę firmy wpływ ma parę czynników, i im firma będzie miała większą wielkość, tym trudniej może być oszacować jej wartość. Obecnie popularnych jest parę rodzajów tego typu wycen, jakie różnią się znacznie od siebie podejściem, a ostatecznie również i wynikiem końcowym.

Dlatego też w większości przypadków najlepiej będzie dobrać odpowiedni rodzaj wyceny do konkretnego przypadku, aby ona była w miarę możliwości dokładna. Przez wielu specjalistów uznawana za najprostszą będzie wycena majątkowa, oparta na ocenieniu wartości aktywów i pasywów, i odjęciu ich od siebie. Takie założenie będzie słuszne w przypadkach, gdy rzeczywiście stały czy ruchomy majątek najbardziej wpływa na wartość firmy. Ale jeżeli pojawią się kwestie znaków towarowych, patentów, czy różnych innych wartości niematerialnych, to otrzymać można mocno odbiegający od faktycznego stanu rezultat. Dlatego też w licznych przypadkach biuro aktuarialne sięgnie po inne rozwiązanie, które być może da bardziej realną kwotę. Następną z popularnych typów wycen jest metoda wykorzystująca dochody.

Z kolei ona oparta jest na oszacowaniu przepływów finansowych, jakie dają obraz tego, jak dany biznes jest rentowny i ile zarobi się na nim. Obecnie jest ona często stosowana, zwłaszcza w przypadku większych firm, ponieważ zdaniem wielu specjalistów daje najwiarygodniejsze dane. W ramach wyceny dochodowej używanych jest również kilka podstaw wycen, tu też wybiera się najlepsze w konkretnej sytuacji rozwiązanie. A w niektórych przypadkach najlepiej się sprawdzi porównawcza wycena. Opiera się ona na tym, że wartość wycenianej firmy jest szacowana w oparciu o wartość innych firm, funkcjonujących w takiej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

To powinno ci się spodobać:

Dodaj komentarz